Latin words starting with: J

A-Z Listing

 1. jacca, jaccae n
 2. jaceo, jacere, jacui, jacitus v
 3. jacio, jacere, jeci, jactus v
 4. Jacob, undeclined n
 5. jactans, jactantis adj
 6. jactanter adv
 7. jactantia, jactantiae n
 8. jactatio, jactationis n
 9. jactio, jactionis n
 10. jactito, jactitare, jactitavi, jactitatus v
 11. jacto, jactare, jactavi, jactatus v
 12. jactura, jacturae n
 13. jactus, jactus n
 14. jaculator, jaculatoris n
 15. jaculor, jaculari, jaculatus v
 16. jaculum, jaculi n
 17. jaculus, jacula, jaculum adj
 18. jam adv
 19. jamdudum adv
 20. jamjam adv
 21. jamjamque adv
 22. jampridem adv
 23. Jan., abb. adj
 24. janitor, janitoris n
 25. janitrix, janitricis n
 26. janthinus, janthina, janthinum adj
 27. janua, januae n
 28. Januarius, Januaria, Januarium adj
 29. Janus, Jani n
 30. jasminum, jasmini n
 31. jaspis, jaspidis n
 32. jecur, jecinoris n
 33. jecur, jecoris n
 34. jecusculum, jecusculi n
 35. jejunitas, jejunitatis n
 36. jejunium, jejuni(i) n
 37. jejuno, jejunare, jejunavi, jejunatus v
 38. jejunus, jejuna adj
 39. Jemineus, Jeminea, Jemineum adj
 40. jentaculum, jentaculi n
 41. jento, jentare, jentavi, jentatus v
 42. Jerusalem, undeclined n
 43. Jesuita, Jesuitae n
 44. Jesuiticus, Jesuitica, Jesuiticum adj
 45. Jesus, Jesu n
 46. Joannes, Joannis n
 47. jobeleus, jobelei n
 48. jobileus, jobilei n
 49. jocabundus, jocabunda, jocabundum adj
 50. jocatio, jocationis n
 51. jocinerosus, jocinerosa, jocinerosum adj
 52. joco, jocare, jocavi, jocatus v
 53. jocor, jocari, jocatus v
 54. jocose, jocosius, jocosissime adv
 55. jocosus, jocosa, jocosum adj
 56. jocularis, jocularis, joculare adj
 57. joculor, joculari, joculatus v
 58. jocunde, jocundius, jocundissime adv
 59. jocundiatas, jocundiatatis n
 60. jocunditas, jocunditatis n
 61. jocundo, jocundare, jocundavi, jocundatus v
 62. jocundus, jocunda adj
 63. jocur, jocineris n
 64. jocur, jocinoris n
 65. jocus, joci n
 66. jocusculum, jocusculi n
 67. jod, undeclined n
 68. Jovis, Jovis n
 69. juba, jubae n
 70. jubar, jubaris n
 71. jubatus, jubata, jubatum adj
 72. jubelaeus, jubelaei n
 73. jubeo, jubere, jussi, jussus v
 74. jubilaeus, jubilaei n
 75. jubilarius, jubilaria, jubilarium adj
 76. jubilatio, jubilationis n
 77. jubilatus, jubilatus n
 78. jubilo, jubilare, jubilavi, jubilatus v
 79. jubilum, jubili n
 80. jubilus, jubili n
 81. jubo, jubere, additional, forms v
 82. juctim adv
 83. jucunde, jucundius, jucundissime adv
 84. jucunditas, jucunditatis n
 85. jucundo, jucundare, jucundavi, jucundatus v
 86. jucundus, jucunda adj
 87. Juda, undeclined n
 88. Judaea, Judaeae n
 89. Judaea, Judaeae n
 90. Judaeus, Judaea, Judaeum adj
 91. Judaeus, Judaei n
 92. Judaicus, Judaica, Judaicum adj
 93. Judaismus, Judaismi n
 94. Judaizo, Judaizare, Judaizavi, Judaizatus v
 95. Judas, Judae n
 96. Judes, Judae n
 97. judex, judicis n
 98. judicalis, judicalis, judicale adj
 99. judicatio, judicationis n
 100. judiciarius, judiciaria, judiciarium adj
 101. judicium, judici(i) n
 102. judicium, judici(i) n
 103. judico, judicare, judicavi, judicatus v
 104. juditium, juditi(i) n
 105. juditium, juditi(i) n
 106. jugalis, jugalis, jugale adj
 107. juger, jugeris n
 108. jugerum, jugeri n
 109. jugis, jugis, juge adj
 110. jugiter adv
 111. juglans, juglandis n
 112. jugo, jugare, jugavi, jugatus v
 113. jugosus, jugosa, jugosum adj
 114. jugulans, jugulandos/is n
 115. jugulo, jugulare, jugulavi, jugulatus v
 116. jugulum, juguli n
 117. jugulus, juguli n
 118. jugum, jugi n
 119. Jul., abb. adj
 120. Julianus, Juliani n
 121. julis, julis n
 122. Julius, Juli n
 123. Julius, Julia, Julium adj
 124. Julius, Julia, Julium adj
 125. julus, juli n
 126. jumentum, jumenti n
 127. Jun., abb. adj
 128. junceus, juncea, junceum adj
 129. junctim adv
 130. junctura, juncturae n
 131. junctus, juncta adj
 132. juncus, junci n
 133. jungo, jungere, junxi, junctus v
 134. junior, junior, junius adj
 135. junior, junioris n
 136. juniperus, juniperi n
 137. Junius, Junia, Junium adj
 138. Juno, Junonis n
 139. Jupiter, Jovis n
 140. Juppiter, Jovis n
 141. juramentum, juramenti n
 142. jurandum, jurandi n
 143. juratus, jurata adj
 144. jure adv
 145. jureconsultus, jureconsulti n
 146. jureiuro, jureiurare, jureiuravi, jureiuratus v
 147. jureperitus, jureperita, jureperitum adj
 148. jurgator, jurgatoris n
 149. jurgatorus, jurgatora, jurgatorum adj
 150. jurgatrix, jurgatricis n
 151. jurgium, jurgi(i) n
 152. jurgo, jurgare, jurgavi, jurgatus v
 153. juridicialis, juridicialis, juridiciale adj
 154. juridicus, juridica, juridicum adj
 155. juridicus, juridici n
 156. jurisconsultus, jurisconsulti n
 157. jurisdictio, jurisdictionis n
 158. jurisperitus, jurisperita, jurisperitum adj
 159. juro, jurare, juravi, juratus v
 160. jurulentus, jurulenta, jurulentum adj
 161. jus, juris n
 162. jus, juris n
 163. juscellum, juscelli n
 164. jusculum, jusculi n
 165. jusjurandum, jusjurandi n
 166. jussio, jussionis n
 167. jussum, jussi n
 168. jussus, jussus n
 169. juste, justius, justissime adv
 170. justico, justicare, justicavi, justicatus v
 171. justificatio, justificationis n
 172. justificatus, justificata adj
 173. justifico, justificare, justificavi, justificatus v
 174. Justinianus, Justiniani n
 175. justitia, justitiae n
 176. justitium, justiti(i) n
 177. justum, justi n
 178. justus, justa adj
 179. jusum adv
 180. juvamen, juvaminis n
 181. juvat, juvare, juvit, jutus v
 182. juvenalis, juvenalis, juvenale adj
 183. juvenaliter adv
 184. juvenca, juvencae n
 185. juvencus, juvenci n
 186. juvenesco, juvenescere, juvenui, - v
 187. juvenilis, juvenilis, juvenile adj
 188. juvenis, juvenis n
 189. juvenis, juvenis, juvene adj
 190. juvenor, juvenari, iuvenatus v
 191. juventa, juventae n
 192. juventas, juventatis n
 193. juventus, juventutis n
 194. juvo, juvare, juvi, jutus v
 195. juxta adv
 196. juxta prep
 197. juxtapositio, juxtapositionis n
 198. juxtim adv
 199. juxtim prep

Looking for something else?